Tågtrafik

Motion 2009/10:T232 av Per Svedberg m.fl. (s)

av Per Svedberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återreglera den svenska järnvägstrafiken.

Motivering

Den borgerliga majoriteten i riksdagen fattade under våren ett beslut om att avreglera den svenska järnvägsmarknaden. Detta var ett starkt ideologiskt beslut som snarare grundade sig i privatisering (avreglering) som ett politiskt självändamål, än att det skulle vara en förändring för att förbättra den svenska järnvägstrafiken. Den bakomliggande utredningen hade också en privatisering som slutmål inskriven i förutsättningarna. Rimligare hade varit att utredningen hade fått i uppgift att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka resandet med tåg och därmed gynna klimatet.

Med denna privatisering av järnvägsmarknaden är vi nu i en situation som med sannolikhet innebär framväxandet av en oligopolmarknad som domineras av ett fåtal stora aktörer som verkar i svag konkurrens. Detta riskerar att leda till allt högre priser för resenärer och därmed att de i allt högre grad överger kollektivtrafiken för det, för klimatet klart sämre alternativet att resa med bil.

Järnvägen är i stora delar av världen en genuint statlig uppgift, så även i det starkt marknadsorienterade USA – där det offentliga fortfarande inte släppt sitt ansvar för järnvägstrafiken.

För att kunna använda järnvägstrafiken som ett offensivt alternativ i ett mer klimatsmart resande i framtiden bör den svenska järnvägstrafiken återregleras.

Stockholm den 28 september 2009

Per Svedberg (s)

Raimo Pärssinen (s)

Roland Bäckman (s)

Sinikka Bohlin (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)