Taxfreevaror på flyg

Motion 2009/10:Sk252 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försäljning av taxfreevaror.

Motivering

Det här måste väl vara ett bra förslag – ur miljösynpunkt!

Vi talar ju om miljötänkande, men ett större miljöslöseri än att frakta taxfreevaror på flyget fram och tillbaka över vår jord är svårt att hitta.

Idag fungerar alkoholbeskattningen så här: Köper man alkoholen i Sverige betalar man svensk alkoholskatt. Åker man inom EU så betalar man respektive EU-lands alkoholskatt om man handlar alkohol på hemvägen till Sverige. Men om man åker utanför EU så är alkohol skattefri om man köper den i utlandet och tar hem den till Sverige. Jag skulle vilja att personer som flyger utanför EU kunde köpa sin alkohol hemma istället för utomlands. Då slipper flygplanen forsla hem tonvis med alkohol. Istället kan den tas till Sverige via miljövänliga fraktfartyg. För att inte mängden alkohol ska kunna överstiga vad som är rimligt kan man eventuellt tänka sig en lägre tröskelkvot för taxfreealkohol än den kvot som gäller för privatinförsel inom EU till Sverige. Gör det möjligt att få handla vid ankomsten till hemflygplatsen. Då slipper varorna transporteras timme efter timme, mil efter mil i flygplanen.

Om det här med taxfreeförsäljning är en viktig inkomstkälla för flygbolagen, så inför att man får beställa varorna i luften, men att de får hämtas då man landar.

Stockholm den 16 september 2009

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (1)