Taxiförarlegitimation för dömda förare

Motion 2006/07:T278 av Göran Persson i Simrishamn (s)

av Göran Persson i Simrishamn (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om taxiförarlegitimation.

Motivering

2005 miste 139 förare i Sverige sin taxiförarlegitimation eftersom de begått allvarliga brott. Brottslingar anses inte lämpliga som taxiförare efter avtjänat straff. Men det finns idag inget som hindrar den dömde att fortsätta köra taxi.

Domstolen lämnar automatiskt, efter fällande dom, handlingarna till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar meddelande till föraren om att legitimationen är indragen. Det är då meningen att föraren självmant ska lämna in sin taxiförarlegitimation.

Information om att länsstyrelsen dragit in legitimationen går inte vidare till arbetsgivaren eller taxibeställningsscentralen. Om föraren själv är taxiägare finns ingen kontroll. Detta gör att dömda förare kan fortsätta att köra om de vill.

Eftersom det anses viktigt att de som ska köra taxi ska ha en taxiförarlegitimation och den som begått brott inte anses lämplig måste en återkallelse av legitimation, körkort och trafiktillstånd återrapporteras till den som begär det. Regeringen bör ta initiativ att detta görs.

Stockholm den 26 oktober 2006

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)