Teckentolkning av riksdagens frågestund

Motion 2009/10:K302 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa teckentolk vid riksdagens frågestunder.

Motivering

Det finns idag i Sverige nästan två miljoner människor som har en hörselnedsättning. Av dessa klassas 120 000 ha en svår eller mycket svår hörselnedsättning.

Att vara hörselskadad är många gånger inte ett synligt handikapp. Dessutom kan många försöka dölja skadan eftersom de inte vill avvika. I många sammanhang finns inte hörselslingor eller andra hjälpmedel. För dem som är helt döva är situationen än mer hopplös.

Att kunna ta del av det offentliga samtalet är således inte lätt för dem som har nedsatt hörsel. Att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare och ta sitt demokratiska ansvar måste därför underlättas så långt som möjligt. Av den anledningen vill jag föreslå att riksdagen beslutar att tillhandahålla en teckentolk vid sina frågestunder. Frågestunderna sänds i SVT men är inte textade och därmed inte tillgängliga för människor med hörselproblem. En teckenspråkstolk vore därför ett viktigt komplement.

Stockholm den 2 oktober 2009

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)