Telefonförsäljning

Motion 2011/12:C209 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om telefonförsäljning.

Motivering

Ett växande problem i dag är att många människor störs av telefonförsäljning. Många gånger handlar det om ett svagt skydd för den enskilde att kunna säga nej i all den tydlighet som behövs. Många människor finner det väldigt svårt att ta sig ur situationer där man ständigt måste skriva på saker och kontakta företag för att slippa fakturor för olika tjänster och produkter. Även de som har ett skydd blir påverkade då det finns luckor i lagstiftningen för de tjänster som handlas via telefon. I dag finns det brister och ett otillräckligt skydd för den enskilda människan som drabbas av komplicerade avtal och otydliga regler kring vad man tackat ja till via telefon. För att stärka skyddet och täppa till de luckor som finns bör det göras en översyn av lagstiftningen på området för att komma åt de problem som många drabbas av. Skyddet måste stärkas för dem som blir utsatta för telefonförsäljning.

Stockholm den 21 september 2011

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)