Tidningen Riksdag & Departement

Motion 2004/05:K438 av Per Rosengren (v)

av Per Rosengren (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen vad i motionen anförs om neddragningar för tidningen Från Riksdag & Departement.

Motivering

Tidningen Från Riksdag & Departement, som har riksdagsförvaltningen som huvudman, är en på många håll en mycket uppskattad publikation. Den inte bara sammanfattar beslut i riksdagen och tecknar ärendens bakgrund, den speglar också debatter och redogör för kommande förslag och rapporterar från offentliga utredningar. På ett enkelt sätt kan allmänheten få en inblick i det parlamentariska arbetet. Tidningen är också en omtyckt publikation av landets skolor, som använder den i sin samhällsutbildning. Den har både djup och bredd.

I en tid när man inom politiken gör allt för att öka intresset för politik och samhällsdebatt borde denna typ av publikation stödjas på alla sätt. Det är därför tragiskt att det planeras ekonomiska neddragningar för Från Riksdag & Departement. Särskilt uppseendeväckande är det att samtidigt som man planerar dessa neddragningar beslutar man om ökade resurser till partiernas riksdagskanslier. Det är medel som planeras att inte användas till det som de är avsedda för. Det torde därför inte vara några problem att finansiera en bibehållen, eller varför inte en höjd, budget för Från Riksdag & Departement.

Jag hemställer att riksdagen inte genomför några neddragningar för Från Riksdag & Departement.

Stockholm den 1 oktober 2004

Per Rosengren (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)