Tidsgräns för framtida regeringsbildande

Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD)

av Jonas Millard m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en bortre tidsgräns för regeringsbildningsprocessen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringsformen finns vissa ramar för hur regeringsbildningsprocessen går till. Däremot saknas tidsgränser, och i praktiken kan en regering som röstats bort av riksdagen fortsätta styra landet fram tills nästkommande ordinarie val, med den enda formella begränsningen att den inte kan utlysa extra val.

Sverigedemokraternas uppfattning är därför att någon form av bortre tidsgräns bör införas i regeringsformen, vilket sannolikt skulle öka incitamenten för att få partierna att samtala och förhandla med varandra. 

Exakt hur en sådan gräns ska utformas bör utredas inom ramen för en parlamentarisk kommitté.

Jonas Millard (SD)

Matheus Enholm (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Mikael Strandman (SD)

Lars Andersson (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-19 Granskad: 2018-10-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)