Tiggeriförbud

Motion 2016/17:2069 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge kommunerna möjlighet att införa lokala tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att medborgare från andra länder i EU försörjer sig på tiggeri i Sverige är inte hållbart i längden. De som tigger hjälps inte ut ur fattigdom och deras hemländer kan fortsätta att ignorera problemen med diskriminering, fattigdom och misär. Främst rör sig detta om EU-migranter från Rumänien och Bulgarien vars regeringar tagit emot stora summor i stöd från EU med syfte att förbättra situationen. Tyvärr har inga resultat kunnat skönjas än så länge.

EU:s fria rörlighet har aldrig varit till för att enskilda medlemsländer ska agera socialtjänst åt andra medlemsländer som inte tar hand om sin egen befolkning. I längden blir ett sådant system ohållbart och urholkar tilltron till EU. Den enda rimliga åtgärden mot problemet är att överväga att införa möjligheten för kommuner att förbjuda tiggeri lokalt.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)