Tillgång till läkemedel

Motion 2013/14:So294 av Eva-Lena Jansson och Phia Andersson (S)

av Eva-Lena Jansson och Phia Andersson (S)
S19125

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över upphandlingssystemet för generika.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till läkemedel.

Motivering

Sedan några år tillbaka har vi ett system i Sverige som innebär att apoteken ska leverera det billigaste alternativet när en person kommer med ett recept på en medicin. Finns det ett generika, dvs en likvärdig variant av det läkemedel som skrivits ut av behandlande läkare, så ska det billigaste alternativet ges. Om personen ifråga föredrar den dyrare varianten så ges inte den läkemedelsrabatt som man annars som enskild kan få via det så kallade högkostnadsskyddet.

Vi menar att det finns stora fördelar med dagens system genom att det sparar in många miljoner för stat och landsting genom att priser pressas. Vad vi däremot vänder oss mot är att systemet inte tar hänsyn till att det kan finnas komplikationer med att ersätta ett läkemedel mot ett annat som på ytan kan verka likvärdigt. Vissa läkemedel kan innehålla substanser som orsakar allergisk reaktion, några läkemedel orsakar biverkningar hos en del personer trots att andra personer inte påverkas alls.

Eftersom det görs upphandlingar varje månad så kan ett läkemedel bytas mot ett annat månaden därpå. Och när läkemedlet tar slut krävs ett nytt beslut för att utse ett nytt. Något som kan orsaka brist på det efterfrågade läkemedlet. Det finns därmed orsak att se över upphandlingssystemet.

Idag är det också många medborgare som pekar på problem med att medicinen inte finns tillgänglig av andra orsaker.

Avregleringen av apoteksmarknaden motiverades från den borgerliga regeringens sida med att priserna skulle sjunka och tillgängligheten öka när det blev fler aktörer på marknaden. Att innerstadsdelar i storstäder och stora köpcentrum numera är apotekstäta får väl betraktas som fernissad tillgänglighet. Eftersom det är ett antal aktörer som konkurrerar om en begränsad marknad, så är intresset för att lagerhålla stor kapacitet av medicin starkt begränsad. Något som resulterar i att personer som är i behov av medicin, ofta äldre och sjuka, tvingas åka runt mellan apoteken för att försöka hitta ett apotek som har medicinen tillgänglig. Ibland tvingas man vänta flera dagar innan medicinen finns tillgänglig, trots att man alltså kan vara i behov av den från den dag då receptet skrevs ut. Detta är inte acceptabelt sätt att hantera människor i behov av läkemedel.

Stockholm den 27 september 2013

Eva-Lena Jansson (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (2)