Tillgänglighet på nattåg

Motion 2017/18:1509 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgänglighet på nattåg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018 att man kommer införa en flygskatt och en av anledningarna är att fler ska välja att åka tåg i stället för flyg. Om så är fallet är det viktigt att säkerställa att alla ska kunna åka just tåg, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.

För den som försöker åka nattåg mellan Stockholm och Boden och använder rullstol så bygger den resan på att det finns personer som kan följa med och som hjälper till att lyfta upp rullstolen upp och ned från tåget. Detta trots att du har en biljett med handikappk              upé och har bokat ledsagare till och från tåget. Du får ändå inte hjälp upp och ned från tåget. Om du istället hade valt att flyga mellan Stockholm och Luleå hade det fungerat utmärkt med passagerarassistans, och du hade blivit hjälpt till och från din stol på flyget.

SJ är ett helstatligt bolag kontrollerat av regeringen, och det är anmärkningsvärt att personer med rullstol inte kan åka nattåg på grund av sin funktionsnedsättning. I andra sammanhang brukar regeringen peka på brister mot anpassning rörande privata företag, och självklart borde statliga bolag vara ett föredöme i den här frågan. Därför borde assistans upp och ned från tåget ingå när man bokar handikappkupé på tåget.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)