Tillgänglighet på tåg

Motion 2009/10:T267 av Per Lodenius och Lennart Pettersson (c)

av Per Lodenius och Lennart Pettersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet till tågresor för funktionshindrade oberoende av vilken operatör som trafikerar linjen.

Motivering

Den 1 juli 2009 avskaffades SJ:s monopol på inrikeståg under helger. Om ett år ska avregleringen, som genomförs gradvis, vara helt genomförd.

Syftet med avregleringen är att det ska bli bättre för resenärerna, vilket det också har visat sig bli genom bland annat priskonkurrens mellan olika operatörer och en större valfrihet för resenären. Det gäller dock inte för alla resenärer.

Regelverket säger att nya tågvagnar ska vara anpassade också för personer med funktionsnedsättning, till exempel rullstolsburna. För äldre tågvagnar får det dock göras undantag. Dessa äldre vagnar behöver inte tillgänglighetsanpassas förrän en större renovering och ombyggnad genomförs.

Det innebär att tågoperatörer i vissa fall använder äldre vagnar, som inte är tillgängliga för en rullstolsburen, på sträckor där SJ tidigare kunnat erbjuda detta. Denna försämring stämmer inte med intentionen med avregleringen av tågtrafiken, som i grunden är ett bra och nödvändigt beslut.

Därför är det rimligt att det ställs krav på de operatörer som trafikerar det svenska järnvägsnätet att det ska finnas vagnar i varje tågset som gör resande möjligt för alla – oberoende av om man sitter i rullstol eller inte. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 28 september 2009

Per Lodenius (c)

Lennart Pettersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)