Tillgodose behovet av nattöppen förskola

Motion 2015/16:122 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behovet av nattöppen förskola ska tillgodoses om behov föreligger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett långt perspektiv har efterfrågan på barnomsorg under obekväma tider ökat i Sverige. Totalt sett arbetar cirka 800000 personer i Sverige mer än hälften av sin arbetstid utanför sedvanlig kontorstid. Trots att efterfrågan ökar och trots att så många arbetar utanför kontorstid i Sverige finns nattöppen förskola bara i varannan kommun. Detta vill vi ändra på. Barn ska erbjudas kvalitativ tillgång till omsorg under dygnets alla timmar i de fall rimligt behovet finns på orten. Staten bör skjuta till ett öronmärkt anslag för barnomsorg vid obekväm arbetstid, samt införa en lagstiftning som ålägger samtliga kommuner att tillhandahålla nattöppen förskola om rimlig efterfrågan finns.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Linus Bylund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-28 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)