Tillsättande av haverikommission vid varje kvinnomord

Motion 2007/08:Ju390 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en haverikommission vid varje kvinnomord.

Motivering

Under 1990-talet ökade de polisanmälda misshandelsbrotten mot kvinnor med ungefär 40 procent samtidigt som andelen åtal för samma brott generellt minskade. År 2004 anmäldes över 20 000 fall av misshandel och våldtäkt mot kvinnor. Men mörkertalet är stort och enligt Brottsförebyggande rådets uppskattningar utgör det polisanmälda våldet endast en femtedel av det faktiska våldet. I rapporten Violence against women: a priority health issue från 1997 konstaterar WHO att våldet är ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa.

I TV 4-dokumentären Kvinnomord ur serien Sverige, Sverige, fosterland av journalisten Karin Swärd, som sändes precis inför riksdagsvalet 2006, framgår att uppemot 70-talet kvinnor mördats av sina makar, pojkvänner eller sambor sedan förra valet 2002. Varje år mördas i Sverige i genomsnitt 16 kvinnor av en man som de har eller har haft ett nära förhållande med. I 85 procent av fallen med dödligt våld mot kvinnor är brottsplatsen det gemensamma hemmet.

Varje gång en kvinna mister livet genom brott begånget av en närstående bör en haverikommission tillsättas. När stora olyckor sker i Sverige så är det tradition att en haverikommission tillsätts. Orsaker, analys och förloppet fram till olyckan kartläggs noggrant. Våldet mot kvinnor är ett av samhällets största mänskliga haverier. På detta sätt kan de berörda myndigheterna lära av misstagen och hur samhällets resurser kan användas för att hjälpa och skydda de utsatta kvinnorna på bästa och mest effektiva sätt. Denna kunskap kan vara av stor vikt i det brottsförebyggande arbetet. I Kanada har detta testats via två stora haveriutredningar efter att två kvinnor hade mördats av sina partners. Haveriutredningarna går under benämningen Hadley Inquest (2002) samt May/Illes Inquest (1998) och har visat sig vara effektiva redskap i utredningsarbetena.

Stockholm den 4 oktober 2007

Birgitta Ohlsson (fp)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Barbro Westerholm (fp)

Tina Acketoft (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)