Tillväxtagenda för Sverige

Motion 2003/04:Fi240 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2003/04:Fi240

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Tillväxtagenda för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som Folkpartiet liberalerna förordar enligt vad som anförs i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 854 miljarder kronor för år 2004, 883 miljarder kronor för år 2005 samt till 908 miljarder kronor för år 2006.

Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2004, 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen.

Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för åren 2004, 2005 och 2006 enligt vad som anförs i motionen (tabell 11).

Riksdagen fastställer att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (62)