Tingsrättsorganisationen i Södermanland

Motion 2005/06:Ju549 av Liselott Hagberg (fp)

av Liselott Hagberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett helhetsgrepp och en plan på längre sikt för den framtida tingsrättsorganisationen, innan regeringen går vidare i det reformarbete som skulle kunna påverka verksamheten vid Katrineholms tingsrätt.

Motivering

I slutet av 2004 lämnade Domstolsverket förslag till ny tingsrättsorganisation för Södermanlands län. Enligt förslaget ska det i framtiden finnas två tingsrätter i länet, vilket innebär att tingsrätten i Katrineholm slås samman med Nyköpings tingsrätt. Ett sådant förslag innebär två tingsrätter i hela Södermanlands län. I och med riksdagens beslut i november 2004 har antalet tingsrätter i landet minskat kraftigt under senare år. I regeringens uppföljning av handlingsplanen, reformeringen av domstolsväsendet, har tidigare framhållits att det finns behov av att utvärdera de förändringar av tingsrättsorganisationen som genomförts. Intressant i sammanhanget är att genomförda mätningar visat att mindre tingsrätter uppfyller verksamhetsmålen mycket bättre än de allra största.

Det är förstås oerhört viktigt att ett samlat grepp tas om hela situationen innan ytterligare förändringar genomförs i tingsrättsorganisationen. Det främsta målet med en reformering måste vara att inte bara bibehålla utan öka rättssäkerheten och effektiviteten i den dömande verksamheten. Detta uppnås bäst genom att man slår vakt om en lokal förankring och satsar tillgängliga resurser på att effektivisera det inre arbetet i tingsrätterna. Därför behövs ett helhetsgrepp och en plan på längre sikt, för den framtida tingsrättsorganisationen, innan regeringen går vidare i det reformarbete som skulle kunna påverka verksamheten vid Katrineholms tingsrätt.

Stockholm den 27 september 2005

Liselott Hagberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)