Tingsställe i Bollnäs

Motion 2005/06:Ju265 av Hans Backman (fp)

av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett tingsställe i Bollnäs.

Motivering

Jag anser att det var ett olyckligt beslut att lägga ner Bollnäs tingsrätt. Personalen där hade på ett tillfredsställande sätt kunnat fullgöra sina viktiga rättsskipande arbetsuppgifter. Bollnäs tingsrätt var en av Sveriges effektivaste och bästa tingsrätter.

Med tanke på de stora avstånden inom Hälsingland finns behov av tingsverksamhet även i Bollnäs. Jag anser att det är befängt att inte ha någon tingsverksamhet i Bollnäs med tanke på befolkningens storlek i inlandet och avståndet ut till kusten. Det kan inte vara rimligt att precis alla statliga verksamheter förläggs till kusten. Inlandet får allt sämre förutsättningar att överleva.

Därför bör ett tingsställe inrättas i Bollnäs som ersättning för den nedlagda tingsrätten. I Söderhamn är tingsstället kvar och det är mycket bra. Söderhamnsborna har betydligt närmare än Bollnäsborna till tingsrätten i såväl Hudiksvall som Gävle. Därför bör Bollnäsborna inte eftersättas, utan ett tingsställe i Bollnäs bör inrättas.

Stockholm den 22 september 2005

Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)