Tjugo krav för kvinnofrid

Motion 2005/06:Ju306 av Maria Larsson m.fl. (kd)

av Maria Larsson m.fl. (kd)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 3

Kommunalt ansvar för kvinnojourer i hela landet 4

Medelsfördelningen till kvinnojourer 4

Rehabilitera män som slår kvinnor 5

Elektronisk övervakning i samband med besöksförbud 6

Snabbare handläggning av brottsskadeärenden 6

De rättsvårdande myndigheternas informationsskyldighet 7

Obligatorisk brottsofferkunskap i polisutbildningen 8

Anpassade domstolslokaler 8

Vittnesstöd 9

Bättre skydd för adressuppgifter 9

Personer inom rättsväsendet som begår brott 10

Bristande samtycke och Europakonventionen 10

Särskilt utsatt situation 11

Stoppa reklamen för sexklubbar 12

Förbjud sexköp i hela Europa 12

Skärp straffet för människohandel 13

Översyn av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)