Tolkning av reglerna kring sjukpenning vid dag 180

Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett fungerande regelverk för rehabilitering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje människa i Sverige som tvingas bort från arbetsmarknaden är ett misslyckande för hela samhället och en kostnad i pengar och mänskligt lidande som vi inte har råd med. Sedan 2008 och framåt är det många på arbetsplatserna som vittnar om att ett stort antal kamrater tvingats säga upp sig, ta tjänstledigt eller förtidauttag av pension på grund av att man inte uppfyller Försäkringskassans (FK) tolkning av reglerna kring sjukpenning vid dag 180 i sjukskrivningsperioden.

I dag upplever medborgarna Försäkringskassan som en myndighet som jagar sjuka och arbetsskadade urskillningslöst för att sänka sjuktalet, det är givetvis en viktig uppgift men det måste göras med omsorg om individerna som omfattas av försäkringen.

En del som gör att individen tappar förtroendet är att avslå rätten till sjukpenning även om en läkare som behandlat individen skriver att hen är för sjuk för att kunna ta ett arbete, FK kan till exempel anse att läkaren har skrivit för lite i ruta 5 på sjukintyget eller att man inte har rätt diagnos som kan ge så lång sjukskrivningstid.

En viktig del som man helt har tappat är rehabiliteringsarbetet under sjukskrivningstiden, arbetsgivaren klarar sig ofta med att skriva några rader på ett papper till Försäkringskassan om att dom inte har några omplaceringsmöjligheter till andra arbetsuppgifter.

Det finns inget krav på Försäkringskassan att driva på rehabiliteringsarbetet hos arbetsgivaren, ofta är det första kontakten när man får höra ett brev av Försäkringskassan strax innan eller efter dag 180 där man skriver att man har för avsikt att avslå rätten till sjukpenning.

Ska de hårda tolkningarna av kraven för sjukpenning efter dag 180 kvarstå så måste man införa ett helt annat regelverk kring rehabilitering för återgång i arbetet. Någon måste vara ansvarig för att en rehabilitering pågår från ett tidigt skede i sjukskrivningen och någon annan måste vara kontrollfunktion så att det fungerar. I dag kan en arbetsgivare lugnt luta sig tillbaka och inte göra någonting förrän den anställde hamnar i dag 180.

Ska ansvaret ligga kvar på arbetsgivaren så måste det komma till någon form av sanktionsmöjligheter om man inte gör en rehabiliteringsplan, omplaceringsutredning eller annat som krävs.

Som det fungerar i dag så tappar vi alltför många arbetskamrater som försvinner bort från bygget och aldrig mer stiger in på en byggarbetsplats.

Nu är det år 2017 och vi tappar varje dag utförsäkrade arbetskamrater med erfarenhet och kompetens i en bransch som skriker efter arbetskraft,

Men framförallt så är det i dag en aldrig sinande ström av människor som får dubbelt lidande då man tvingas bort från ett yrke/yrkesliv som man älskar.

Vi måste vända trenden och bli ett samhälle som tar den som drabbas av sjukdom och arbetsskador tillbaka.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)