Torghandel och kassaregisterlagen

Motion 2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att följa upp kassaregisterlagens effekter för ambulerande torg- och marknadshandel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En motion med ett liknande budskap har behandlats vid de två senaste riksmötena. Vid båda tillfällena har utskottet avslagit yrkandena med motiveringen att Utskottet utgår från att regeringen följer utvecklingen men är inte berett att föreslå att bestämmelserna om kassaregister ses över. Problemet är dock att det ingenstans framgår att regeringen faktiskt följer utvecklingen.

Det är olyckligt att utskottet intar denna njugga inställning då det gäller bestämmelserna om kassaregister med tanke på de motstridiga besked som myndigheterna ger i frågan och som också skapar problem vid rättsskipning i frågorna. Detta framgår inte minst av Stig Wiklunds sammanställning som återfinns på http://www.knalleweben.se/Om kassaregisterlagen.pdf.

Som om detta inte vore illa nog vet vi också från samtal med knallar och marknadsarrangörer att antalet ambulerande knallar på våra populära marknader minskar stadigt. Därför ser vi ett stort behov av en översyn av kassaregisterlagens effekter. En uråldrig svensk tradition är på utdöende. Det måste vi förhindra.

I Sverige finns en lång tradition kring marknader. Kiviks marknad, Adelövs marknad och Skänningemarken är bland landets största och har alla tre månghundraåriga anor. Svenska folket gillar att gå på marknad, och det är också viktiga mål för turismen i Sverige. Så gott som alla svenska kommuner har en eller flera marknader och även fasta torgdagar då fiskbilen, lokala grönsaksförsäljare eller bärplockare sätter färg och levandegör våra torg.

Sedan 1 januari 2014 omfattas också de som ägnar sig åt ambulerande torg- och marknadshandel av kravet på kassaregister. Syftet med lagen, det vill säga att öka rättvisan mellan olika affärsidkare och att alla som driver affärer ska göra det på samma villkor, är det få som ifrågasätter. Men samtidigt är det många knallar som uttrycker att de tröttnat på alla nya regleringar och kommer att upphöra med sin verksamhet. Detta är en beklaglig och oroväckande följd av den nya kassaregisterlagen. Effekterna av densamma borde därför följas upp.

Detta är också viktigt med anledning av den oro som finns bland de som arrangerar marknader. Enligt samtal med arrangörer i Östergötland sommaren 2014 är det flera som vittnar om att det var färre ambulerande torg- och marknadshandlare på plats vid de marknader som ordnades i länet. Detta har dessutom påverkat många lokala föreningar som fram till nu har fått ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till sin verksamhet genom att vara delaktiga i att anordna marknader. Risken finns därför nu att det kan komma att påverka utbudet av ungdomsaktiviteter i kommunerna.

Självklart är det viktigt att jobba vidare för att stoppa illojal konkurrens och svarta pengar men det krävs också att vi följer upp så att det är rätt åtgärder som genomförs. Torg- och marknadshandeln har inte bara ett företags- och samhällsekonomiskt värde utan också ett kulturellt värde. Det är också en naturlig mötesplats och uppskattad del av vår stadsbild, därför är det viktigt att följa upp effekterna av de nya regleringar som har kommit på plats. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)