Totalvikt för personbil med släp

Motion 2006/07:T254 av Björn Leivik (m)

av Björn Leivik (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring av bestämmelserna om totalvikt för personbil med släp för den som har B-körkort.

Motivering

Nuvarande bestämmelse om totalvikt på 3,5 ton för bil + släp innebär att tyngre fordon av typen van endast får dra släp med last som viktmässigt väsentligt understiger vad som tillåts för en betydligt mindre personbil. Varken trafiksäkerhetsmässigt eller transportekonomiskt är detta rimligt.

Stockholm den 26 oktober 2006

Björn Leivik (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)