Totospel på hundkapplöpningar

Motion 2001/02:Kr317 av Gudrun Lindvall (mp)

av Gudrun Lindvall (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om totospel vid hundkapplöpningar.

Inledning

Totospel på hund startade under våren 2000 med tillstånd till den 1 juli 2001. Man har nu fått förlängning till den 31 december 2001. I frågesvar under sommaren 2001 säger jordbruksministern att Jordbruksverket skall ges i uppdrag att utvärdera verksamheten innan nytt tillstånd ges. Från Miljöpartiets sida hade vi helst sett att totospel på hund hade försvunnit då tillståndet gick ut under sommaren 2001 och är förvånade över att förlängning givits ett halvår utan en utvärdering. Det har tidigare framhållits att verksamheten skulle utvärderas före förlängning. Så har inte skett. Inför den fortsatta hanteringen vill vi att följande skall beaktas.

En ny spelform

Greyhoundracing marknadsförs som en familjesport. Svenska Spel satsar för att få nya grupper att börja spela i landet. Det gäller ungdomar och kvinnor, som ska vinnas för den nya spelformen greyhoundracing. Man samarbetar med TV 3 och lanserar spelet med känd ung programledare och säljer in ett livsstilsperspektiv, som ska appellera till unga kvinnor från landsbygden och med djurintresse – ett spel för hela familjen. Djurintresse, familjevärderingar, kryddat med lite landsbygdsromantik, som en tv- och livsstilsforskare uttrycker saken. Redan andra veckan spelades för 6,3 miljoner kronor. Konceptet kommer från England – föregångslandet – där greyhoundracing omsätter 25 miljarder kronor om året och där lanseringen kombinerats med disco, restauranger och reklam, allt riktat till en ung publik. Idag är närmare 60 % av dem som spelar på hund i England under 35 år.

Antal spelberoende är ca 150 000 i Sverige, och inte i något annat land spelas det så mycket. Enligt Folkhälsoinstitutets rapport ”Spel och spelberoende i Sverige 1999” har 9 % av ungdomar i åldern 15–17 år spelproblem. Åldersgränsen för att få spela på greyhound är 18 år, men kontrollen är enligt uppgift dålig. Är det verkligen socialt försvarbart att Svenska Spel så tydligt vänder sig med en spelform till unga människor?

Är detta bra för rasen?

I tidningar kan man läsa rara reportage om hunden, som till vardags ligger i soffan och vid tävlingen blir den oslagbare sprintern för att därefter bli den trevliga familjehunden igen. Det är en bild av ett greyhoundliv, men en annan är hunden som är en av många och där livet och träningen ser helt annorlunda ut. Vissa amatörer har fått licens för upp till 15 hundar. Så många hundar kan ingen hålla som familjehundar. Redan idag nekas många personer licens därför att hundägandet inte anses seriöst.

I andra länder är kapplöpningshundars liv korta. De dödas då löpkarriären är över efter några år. I såväl Spanien som England finns exempel på metoder att avliva hundarna som är långt ifrån acceptabla. I Spanien hängs de.

Enligt uppgift kan vi nu se en tendens i Sverige att relativt unga hundar, som inte håller måttet på tävlingsbanan, avlivas. Det är en utveckling som förskräcker eftersom det också påstås att man inte ens vill utnyttja en dyr veterinär för avlivningen, utan ”fixar” det på annat sätt. Står vi inför en utveckling som i England och Spanien?

Många seriösa uppfödare är mycket oroliga för vad totospelet kan göra med rasen greyhound.

Doping, medicinering och olyckor

Enligt en källa – som jag bedömer som säker – drogas en del hundar före loppen. De springer inte så fort annars, säger man. Utövare av sporten vill att det ska vara tillåtet att förskjuta löpperioder för att få en bättre anpassning till kapplöpningssäsongen, trots att tiken riskerar att få livmodersinflammation och cancer.

Under sommaren 2000 skedde flera olyckor. I ett fall knäckte en hund en ryggkota vid ett lopp och voltade förlamad. Beslutet att avliva hunden togs inte av tävlingsveterinären, utan hunden togs till veterinärklinik. Två andra hundar har råkat ut för benbrott.

Förbjud totospel på hund

Åtskilligt talar emot totospel på hundkapplöpningar. Spelberoendet är stort i landet och att ha en spelform som vänder sig speciellt till unga människor känns fel. Också med tanke på de risker många uppfödare av greyhound framför, det faktum att olyckor redan skett och mycket negativa erfarenheter från utlandet talar för att totospelet på greyhound bör försvinna vid omprövningen efter årsskiftet.

Stockholm den 3 oktober 2001

Gudrun Lindvall (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)