Trafikflyg över Fulufjällets nationalpark

Motion 2011/12:T457 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygning över Fulufjällets nationalpark.

Bakgrund

Våra nationalparker har delvis tillkommit för att ge oss möjlighet att uppleva den orörda naturen. Självklart är även naturvårdsintresset ett stort skäl till att vi värnar våra nationalparker men utan de rekreationsvärden de representerar skulle de förmodligen ha en svagare ställning i folkdjupet.

För mig personligen är tystnaden en av de stora behållningarna när jag vandrar i någon av våra nationalparker. För den urbana människan är just tystnad kanske något av det man är mest ovan vid när man gör expeditioner utanför staden. Naturligtvis har även den orörda naturen ljud att erbjuda men där finns även stunder av närmast total stillhet.

Flyget är då en inkräktare i dessa upplevelser som många uppfattar som oacceptabelt. Varför måste flyg passera just nationalparker? Ett konkret exempel är Fulufjällets nationalpark i Dalarna som regelbundet överflygs av trafikflyg mellan Arlanda och Gardemoen.

Förslag till åtgärd

Regeringen bör snarast ge Luftfartsverket i uppdrag att justera regler för hur flygrutter läggs ut på ett sådant sätt att överflygning av Fulufjällets nationalpark förbjuds. Detta bör enligt min mening riksdagen ge regeringen till känna som sin uppfattning.

Stockholm den 5 oktober 2011

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)