Trafiksäkerhetsutbildning för blåljusmyndigheter

Motion 2009/10:T507 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ta fram ett utbildningskoncept för utryckningskörning och om lämpligheten hos Trafikcenter i Kumla för att ta fram en sådan utbildning.

Motivering

Den pågående studien Skadehändelser och krascher med polisfordon i Sverige från enheten för kirurgi vid Umeå universitet har visar att fler än 1?800 poliser skadats i trafikolyckor mellan 1997 och 2008. Studien tar avstamp i försäkringsbolags uppgifter och den pekar på att många av olyckorna inträffar i stora städer och att det i ett flertal av fallen är föraren av polisbilen som är vållande.

Vissa forskare menar att polisens körande har blivit en säkerhetsrisk. Polisen själv bekräftar att s.k. utryckningskörningar är en av de största säkerhetsrisker en polis utsätts för. Polisen avgör själv när det är befogat att köra med blåljus och kan behöva rycka ut även utan sirener. Vid en krock gäller dock samma regler som för privatpersoner och inga undantag finns för utryckningsfordon.

För att öka trafiksäkerheten behövs det ett strukturerat utbildningskoncept för alla myndigheter som behöver uttryckningskörning, dvs. de s.k. blåljusmyndigheterna.

Trafikcenter i Kumla är norra Europas största anläggning för trafikutbildning. Verksamheten utbildar förare i säkrare, miljövänligare och mer ekonomisk körning, och når såväl yrkesförare som privatbilister. Man erbjuder körning på alla underlag, manöverplan för alla typer av fordon och har dessutom en modern anläggning med en säkerhetshall för utbildning.

Med den samlade erfarenhet som finns hos Trafikcenter i Kumla vore det en stor fördel om ansvaret för framtagande av ett utbildningskoncept kunde läggas där. Då skulle ytterligare investeringar kunna göras för att befästa Trafikcenter som norra Europas största och bästa anläggning för specialiserad högkvalitativ trafikutbildning, något som inte minst gagnar säkerhet på våra vägar under blåljusmyndigheternas tjänsteutövning.

Stockholm den 5 oktober 2009

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)