Trakasserier på nätet

Motion 2015/16:1569 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för ett samarbete på EU-nivå för att motverka trakasserier på nätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Internet är ett gränslöst universum. Här möter vi människor från andra sidan världen, håller kontakt med vänner, familj och har möjlighet att flytta med oss kontoret nästan vart som helst.

Nätet erbjuder en mängd möjligheter, men det gränslösa erbjuder också negativa krafter en väg in i våra liv.

De senaste åren har en mängd uppmärksammade fall kommit fram i Sverige, där nätet använts för att trakassera och förstöra människors liv. Tv-programmet Nättroll visade hur långt människor tillåter sig att gå när de tror sig vara skyddade bakom anonymitetens slöja.

Våra barn lever också i denna digitaliserade gränslösa värld. Internet kan medverka till positiva möten, men är också grunden för tragiska berättelser om barn som mobbats och trakasserats på nätet. I vissa fall så grovt att barnet har valt att ta sitt eget liv. Detta är inte värdigt det Sverige vi vill ha.

I dessa fall har både förövare och offer funnits i Sverige, men nätets gränslösa konstruktion öppnar för möjligheten att sitta i Spanien och trakassera någon i Umeå.

Vår ungdomsgeneration växer upp i en gränslös värld, vi är skyldiga dem att även arbeta för ett gränslöst skydd. Därför uppmanar jag regeringen att i tillägg till ett intensifierat arbete mot nätmobbning och trakasserier i Sverige, även på EU-nivå ta initiativ till ett samarbete om ungas liv på- och möjlighet till skydd mot trakasserier och övergrepp på nätet. Det kan handla om att komma fram till en samsyn inom EU om var gränsen för vad som är lagligt går.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)