Transportstöd till tjänsteföretag

Motion 2003/04:N236 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportstöd till tjänsteföretag.

Motivering

Transportstöd till olika stora procentsatser utgår idag till varuproducerande företag i glesbygden. Tjänsteföretagen får däremot inte detta stöd. Att driva tjänsteföretag i glesbygd baseras på en bra infrastruktur vad gäller kommunikationer. Med den teknik vi har idag kan ett tjänsteproducerande företag placeras var som helst i världen. Dock måste de som arbetar i företagen göra både inrikes- och utrikesresor för att träffa kunder och uppdragsgivare. Att finansiera dessa resor tar i många fall en stor del av företagens budget.

Många tjänsteföretag tvekar att etablera sig i glesbygden eftersom kommunikationerna inte fungerar tillfredsställande och resekostnaderna blir höga. Ett transportstöd som är utformat för både tillverkande- och tjänsteföretag saknas. Ett sådant skulle ge positiva effekter för etablering av tjänsteproducerande företag i glesbygden. Stöd till tjänsteproducerande företag bör därför bevakas vid diskussion om framtida transportstöd i vårt land.

Stockholm den 30 september 2003

Hans Stenberg (s)

Göran Norlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)