”Trevliga fängelser”

Motion 2007/08:Ju298 av Göran Lindblad (m)

av Göran Lindblad (m)
m1565

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trevliga fängelser.

Motivering

Att sitta i fängelse är ett straff. Man skall varken kunna supa eller knarka när man sitter inne. Narkotikan flödar i dag ohejdat på landets anstalter. Våld mellan intagna, samt mellan intagna och kriminalvårdens personal, är vanligt förekommande. Detta är en skandal. Svensk kriminalvård fungerar inte. Kriminalvården har alltför länge präglats av inkompetens och allmänt tyckande.

Narkotika på fängelser är ett av de största problemen. För att komma till rätta med det föreslår jag inrättandet av så kallade trevliga fängelser. De intagna skall ges rätten att välja fängelseform. Låt varje intern själv få bestämma om denne vill låta sig drogtestas dagligen, i så fall på en trevlig anstalt, där permissioner och besök är tillåtna. Den som tycker drogtestet är integritetskränkande placeras på en anstalt med noll permissioner och besök bakom glasruta. Effekten torde bli drogfrihet på båda anstaltstyperna.

Stockholm den 3 oktober 2007

Göran Lindblad (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)