Trötta bilförare

Motion 2010/11:T282 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra bilolyckor som uppstår på grund av trötthet.

Motivering

Enligt uppgifter från Vägverket somnar var tionde bilförare bakom ratten. Trötthet är en betydligt större orsak till olyckor i trafiken än vad som tidigare har uppmärksammats. Bilförare som är trötta löper större risk att köra av vägbanan eller att orsaka en olycka. Allra störst risk tar unga män. Vart femte ung man uppger att de somnat eller varit nära att somna när de har kört bil.

Som bilförare bör man undvika att köra bil sent på kvällar eller tidigt på morgonen. För att förhindra olyckor på grund av trötthet bör detta uppmärksammas och information spridas till berörda grupper.

Stockholm den 22 oktober 2010

Krister Örnfjäder (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)