Trygga anställningar ger trygga löntagare - avskaffa allmän visstid

Motion 2016/17:2778 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa allmän visstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom ramen för allmän visstidsanställning har arbetsgivaren inte några krav på sig att redovisa skäl för att anställa med tidsbegränsad anställning. Även om allmän visstidsanställning övergår till heltidsanställning när arbetstagaren arbetat mer än 2 år under en 5-årsperiod så ger den inte den trygghet som den anställde behöver för att kunna leva ett gott liv. Det faktum att tid i vikariatsanställning inte räknas in vid beräkning av anställningstid öppnar dessutom för ett staplande av olika anställningsformer.

Allmän visstid leder till underbemanning och stress och ett stort behov av extrapersonal. Visstidsanställda lever i en osäker tillvaro med svårigheter att planera sina liv eftersom de hela tiden måste vara beredda på att hoppa in med kort varsel för att få ihop pengar till mat och hyra. Samtidigt tvingas de tillsvidareanställda som är kvar att ägna en stor del av sin tid åt att lära upp nya kollegor och bekymra sig över om det finns personal så att det räcker. Situationen är inte hållbar vare sig för den kärna av fast anställda som ensamma ska upprätthålla kontinuiteten eller för den stora grupp som hänvisas till otrygga jobb.  Stressen och otryggheten leder till att många mår dåligt och i värsta fall blir sjuka.

Tillsvidareanställningar måste vara den rådande normen på arbetsmarknaden, där arbetsgivare inte systematiskt kan låta tillfällig personal utföra ordinarie arbetsuppgifter. Det måste ändras, och härvid måste vi som lagstiftare ta vårt ansvar.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)