Trygghet mot brott

Motion 2005/06:Ju532 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)

1 Sammanfattning

Trygghet i samhället är en förutsättning för demokrati, det är rädsla och otrygghet som omvandlat i handlingar och ord blir rasism, fördomar och en utbredd passivitet inför brottsliga handlingar. Centerpartiet strävar efter ett samhälle där vi vågar säga ifrån när vi ser att ett brott begås, där vi känner tillförlit till att polisen kommer när vi behöver dem och att alla brott stora som små tas på allvar. Centerpartiet vill vända den negativa brottsutvecklingen.

Trygga miljöer är en av många viktiga förutsättningar för att förhindra att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet. Barn och ungdomar som är på väg in i kriminalitet skall upptäckas i tid och tillräckligt kraftfulla åtgärder skall sättas in. Samtidigt måste alla människor känna ansvar för sig själva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)