Tullen i Blekinge

Motion 2004/05:Sk472 av Christer Skoog m.fl. (s)

av Christer Skoog m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen vid tullen i Blekinge.

Motivering

Tullen har alltid varit viktig för näringslivet i Blekinge. God service och smidig hantering är a och o för dem som importerar varor och för näringslivets utveckling i regionen. Inför de nya medlemsländernas inträde i den europeiska unionen 2004 genomförde Tullverket en omorganisation. Den bestod bland annat i minskat antal tulltjänstemän vid tullen i Karlskrona och Karlshamn. Utgångspunkten för omorganisationen var att klarering av varor från länder utanför EU skulle ske vid EU:s yttre gräns. Därmed skulle en stor arbetsuppgift försvinna. Det har dock visat sig att så inte blev fallet. Trycket på klarering är fortfarande stort framför allt i Karlskrona. Eftersom personalstyrkan är dimensionerad efter andra förväntningar innebär det här sämre service för de kunder som väljer färjeleden via Karlskrona. Väntetiderna har blivit alldeles för långa. Förutom sämre service är det också svårare att hinna med kontrollbiten av till exempel införsel av knark. För att värna näringsliv och kunders önskemål bör tullen anpassas till de förhållanden som råder när det gäller klarering av varor.

Stockholm den 4 oktober 2004

Christer Skoog (s)

Kerstin Andersson (s)

Jan Björkman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)