Tullverkets befogenheter

Motion 2011/12:Sk252 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)

av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)
S3020

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge Tullverket befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med gränspassage.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att inom EU verka för befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med gränspassage.

Motivering

Bara ett begränsat antal varor har anmälningsplikt vid gränspassage till och från Sverige. Stöldgods som lämnar Sverige är ett flöde som Tullverket inte har rätt att leta efter i samband med utresor från landet. Det är mycket troligt att en del av varor som tillgripits genom brottsligt förfarande förs ut ur landet för omsättning i andra länder. Givetvis har vi sannolikt också ett inflöde av exklusivt stöldgods till Sverige.

Genom att ge Tullverket befogenhet att genomföra kontroller i syfte att återfinna stöldgods torde svårigheten för avsättning öka. Vi skulle sannolikt också klara upp fler mängdbrott av mindre exklusiva varor i landet. Utredning av eventuell uppdagad brottslig verksamhet måste sedan ligga kvar hos polisen – även om det landar som ett brott mot en anmälningsplikt enligt en ny punkt i befogenhetslagen.

Det förs även valuta in och ut över gränserna inom EU som tulltjänstemän ser i samband med andra kontroller. Ibland upplevs större summor som lite tveksamma men Tullverket har ingen möjlighet att göra något. Det kan röra sig om byten vid rån, det kan vara svarta pengar som ska tvättas i annat land och det kan vara kontanter som är knutna till skattebrott. Sedan några år tillbaka finns det en EU-förordning som styr utförsel av valuta till tredjeland med anmälningsplikt då någon för ut större belopp än 10 000 euro. Detta belopp i kontanter borde vara anmälningspliktigt även då de förs mellan EU-länder. Det är svårt att förstå varför någon i dagens elektroniska värld skulle behöva föra med sig kontanter över detta belopp mellan två stater eller ens inom landet.

Skulle ovanstående förslag möta hinder genom EU:s direktiv (t.ex. om fri rörlighet) menar jag att regeringen snarast måste ta initiativ till att denna lagstiftning ändras. Den fria rörligheten får inte skydda gränsöverskridande brottslig verksamhet.

Stockholm den 28 september 2011

Peter Jeppsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (2)