Turistnäringen

Motion 2005/06:N445 av Lars Lindén m.fl. (kd)

av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Fördubbla de turistfrämjande åtgärderna!

Sveriges turistnäring omsätter i dag hälften av EU-snittet fördelat per capita. Vi behöver alltså fördubbla turismen för att nå medelnivå i EU. Sverige behöver inte vara sämst i Norden på turism och nästan sämst i hela EU. Sverige har mycket goda förutsättningar, enligt många turistexperter, att kraftigt kunna öka sin andel av den internationella turismen. Därför satsar Kristdemokraterna 200 miljoner kronor per år på turistfrämjande åtgärder. Vi överför 100 miljoner från regionalpolitiken, utgiftsområde 19, för denna satsning, då vi tror att denna i stor utsträckning kommer att bli ett viktigt inslag i regionalpolitiken. Det är i gles- och landsbygden som den unika turismen finns som väl kan konkurrera med andra länders
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (12)