Turordningsreglerna

Motion 2016/17:1020 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Politiken för ökad sysselsättning och fler jobb måste alltid prövas mot de utmaningar och hinder som finns för att göra den svenska arbetsmarknaden mer välfungerande. Accepterar man det, inses snart också att ingen lag eller förordning kan vara evigt fredad med argument om att så har det alltid varit.

Den arbetsmarknad som Sveriges unga möter idag är annorlunda än den arbetsmarknad som fanns när många av dagens lagar skrevs. Det nya utanförskapet är 10-talets stora samhällsproblem. Unga, nyanlända och unga nyanlända möter höga trösklar till svensk arbetsmarknad. Tydligt är, att särintressen och beröringsskräck för särskilda delar av lagen om anställningsskydd står i vägen.

Nuvarande lagstiftning i lagen om anställningsskydd, mer specifikt turordningsreglerna, skapar flera problem. Äldre arbetstagare lider av inlåsningseffekter, eftersom hela deras trygghet är avhängig att stanna på den arbetsplats de valde för ett halvt liv sedan.

För unga människor är lagstiftningen uppenbart omodern och stel. Ingen ung har som idé att stanna hela sitt yrkesliv på samma arbetsplats. Att jobba på samma arbetsplats för att efter 25 år få en guldklocka låter för de allra flesta som en mardröm snarare än en dröm. Istället ser unga människor framför sig ett yrkesliv på femtio år – med nya arbetsplatser, arbetsgivare och vidareutbildning. Detta är självklara inslag.

Nya arbetstillfällen uteblir när lagstiftningen skapar osäkerhet och krångel för mindre och medelstora arbetsgivare. Vid uppsägningar är det främst unga och nyanlända som tillhör de nyanställda. Därmed blir det också de som är sist in och först ut.

Arbetsmarknadslagstiftningen är ett verktyg regeringen bör vara redo att använda. För att skapa rörlighet. För att säkerställa en modern trygghet. För att säkerställa att det nya utanförskapet inte cementeras i det svenska samhället. Med anledning av ovanstående föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd bör ses över.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)