Tv på minoritetsspråk

Motion 2005/06:K367 av Yilmaz Kerimo (s)

av Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tv-program på minoritetsspråk.

Motivering

I storstädernas mer invandrartäta områden kan man se hur parabolerna växer som blommor ut från balkongerna. Alla vill få in sitt hemlands tv-kanaler, höra och se någon tala hemlandets språk och få veta vilka frågor som är viktiga där för tillfället. Men en av Sveriges största minoriteter, assyrier/syrianer, har inget eget hemland. De kan således inte få den kulturella gemenskap som de andra minoritetsgrupperna får genom att se på sina tv-kanaler.

Därför anser jag att man bör se över möjligheten att sända tv-program i Sverige på minoritetsspråk för de folkgrupper som inte har ett eget land. Det skulle öka demokratin i Sverige och få fler människor att ta del av både den svenska kulturen men också sin ursprungskultur.

Stockholm den 23 september 2005

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)