Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)

av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring i betalning av skatter, så det blir tydligt belopp och betalningsdatum och tidsfrister, för varje enskild deklaration, som är i paritet med andra lagar i samhället och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändringen blir så att det för inbetalning av skatt är deklarationsdag, senaste betalningsdag och senaste dag innan obetald skatt förs över till Kronofogdemyndigheten och att detta ska gälla för varje enskild skatt/deklaration, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regler idag innebär för deklaration av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och skatter normal deklarationsdag den 12:e viss månad, t.ex. april. Skatten ska också betalas samma dag samma månad.

Månad 1 (t.ex. deklaration 12 april). Skatteverket skickar ut ett krav att betala senast den 27 månaden (t.ex. maj) efter. Gör man inte det så går kravet över till Kronofogdemyndigheten strax därefter (första lördagen i den nya månaden, t.ex. juni)

Månad 2 (t.ex. deklaration 12 maj). Då skickar skatteverket ut ett krav att betala skatten, samtidigt som den är överförd till Kronofogdemyndigheten (om man inte månaden innan betalat så Skatteverket har pengarna senast första lördagen samma månad). D.v.s. redan direkt när kravet kommer är skatten hos Kronofogdemyndigheten (t.ex. 27 maj, clearing första lördagen i juni). D.v.s. det föregås inte ens av en påminnelse eller andra tidsfrister.

D.v.s. reglerna är så krångliga att de t.om. är svåra att beskriva, när det är olika hantering månad från månad. Det finns inga andra samhälleliga skatter/avgifter som behandlas på detta konstiga sätt och det blir automatiskt många fel. Det lär också dra mycket onödiga resurser hos både företag och myndigheter att förstå och hantera. Säkerligen också i onödan många nedlagda/konkursade företag p.g.a. detta.

Rimligt är att det för varje månad fastställs, för varje deklaration och betalning:

a)     Deklarationsdag

b)     Senaste betalningsdag

c)     Senast betala efter påminnelse

d)     Datum skatten flyttas över till Kronofogdemyndigheten

Betalningar av skatt är en grundpelare för att samhället ska fungera, men det måste vara tydliga enkla regler för hur och när betalningar ska ske, tidsfrister och konsekvenser.

De här otydliga reglerna idag som sammanväver olika betalningar med varandra är svåra att förstå och det är lätt att göra fel. Reglerna i sin otydlighet slår främst mot småföretag, företag som har små resurser och nya företagare.

Det är också lätt att missförstå reglerna och av misstag hamna hos Kronofogdemyndigheten och kreditregler om en skatteskuld hamnar där är totalt förödande. För ett litet företag påverkar det normalt så mycket att det blir svårt att kunna driva företaget vidare.

Tydliga lättförståeliga regler påverkar skattemoralen i samhället på ett positivt sätt. Svåra krångliga regler tvärtom.

Larry Söder (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-20 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)