Underlätta för bostadsbyggande i glesbygd

Motion 2012/13:C370 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)
S5213

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att underlätta för bostadsbyggande i glesbygd.

Motivering

Regeringen Reinfeldt har vid många tillfällen i olika sammanhang slagit fast att hela Sverige ska leva. Näringsministern var stolt och glad över att ha infört regionalt investeringsstöd för företagare i glesbygd. Ja, listan kan göras lång på vad regeringen anser sig göra för glesbygden.

Det är lovvärt och nödvändigt att ha speciallösningar i vissa sammanhang. Sverige är ett avlångt land med en stor andel av det som kallas glesbygd men Sverige har också stora naturtillgångar: skogen, vattnet och gruvorna som oftast finns i just dessa områden.

Det finns enorm potential i just våra naturtillgångar förutom vad de stora företagen gör idag. På många områden skulle vi kunna ha en stor andel förädling av dessa råvaror. På olika sätt kan man också koppla turism och upplevelsebaserad verksamhet till detta.

Det finns dock ett problem i sammanhanget. Att bygga nya bostäder i glesbygd är nästan omöjligt idag. Bankerna anser att riskerna är för stora för att låna ut pengar. Lösningen är inte heller att köpa gamla hus och gårdar för en billig penning. Det krävs ofta ganska stora investeringar för att renovera dessa hus. Det är också kostsamt och lånevillkoren är ju desamma, dvs. man får inte låna.

Många människor drömmer idag om att kunna flytta ut på landsbygden, att uppfylla sina drömmar om ett liv nära naturen, att kunna ha sin utkomst där man bor, kanske starta ett företag eller bli anställd. För många blir drömmen aldrig verklighet just på grund av att man inte kan få låna pengar till ett nytt hus eller för renovering av ett gammalt.

Det är därför viktigt att regeringen tar sitt ansvar och håller ihop politiken, dvs. har en helhetssyn på begreppet glesbygd. Det hjälper inte att underlätta för företagande om människor inte har möjlighet att bo på pendlingsavstånd till arbetsplatsen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Isak From (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ibrahim Baylan (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)