Undersökningskommission för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter i Burma

Motion 2010/11:U267 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja kravet på en undersökningskommission med FN-mandat för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter i Burma.

Motivering

Situationen i Burma är ohållbar. Sverigeburmeser från östra Burma vittnar om svåra umbäranden. Sedan 60 år pågår ett lågintensivt inbördeskrig i Burma som framförallt har drabbat landets etniska minoriteter. Speciellt svår är situationen i östra Burma med MR-övergrepp av en omfattning som liknas vid helvetet i Darfur. Till följd av juntans försök att pacificera motstånd inför det så kallade valet 2010 har flyktingströmmen intensifierats. Längs med gränsen mot Thailand lever hundratusentals burmeser i intern flykt. I ett försök att bekämpa motståndsgrupper har militären skurit av befolkningen i dessa områden från försörjningsmöjligheter och tillgång till sjukvård och utbildning.

Det är oerhört viktigt att valet den 7 november 2010 avfärdas. Valet är inte ett steg i rätt riktning, utan enbart ett sätt att hålla militärregimen kvar vid makten. Så är också fallet med landets konstitution från 2008 som måste göras om. Det är också av största vikt att Sverige öppet stödjer kravet på en Commission on inquiry, en undersökningskommission med FN-mandat. En kommission som får mandat att gå in i Burma för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter, och på så sätt ge demokratin en ny chans i det hårt sargade Burma. Detta är den burmesiska oppositionens kamp och den borde också vara vår.

Stockholm den 21 oktober 2010

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)