Undertecknande av avtal vid köp eller beställning

Motion 2011/12:C202 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att lagstifta om att namnunderskrifter ska vara bindande vid köp av varor och tjänster.

Motivering

Ett stort problem i dag är att man inte måste skriva under att man ingår ett avtal vid t.ex. telefonförsäljning eller beställningar via Internet. Det har uppmärksammats då tvivelaktiga försäljare utnyttjat detta vid en försäljning till de som har gode män. Människor som inte har koll kan då av misstag ha godkänt flera abonnemang till exempelvis telefon men detta gäller också andra tjänster och produkter. Likaså kan man i dag drabbas av att någon beställer saker i ens eget namn via Internet. För att komma åt problemen behövs en tydligare lagstiftning som är anpassad till en tid då handel med tjänster och varor också till stor del sker via Internet.

Lagstiftningen kan då behöva ses över så att namnunderskrifter blir bindande på ett annat sätt än vad de är i dag.

Stockholm den 22 september 2011

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare