Undervisning i svenska för asylsökande barn

Motion 2004/05:Sf391 av Marie Nordén m.fl. (s)

av Marie Nordén m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en studie av förutsättningarna för undervisning i svenska för asylsökande barn.

Motivering

Migrationsverket ställer krav på kommuner som tar emot asylsökande personer att de har undervisning i svenska för invandrare för vuxna i 450 timmar. Inga krav ställs om att asylsökande barn och ungdomar ska ha rätt att lära sig svenska.

Enligt gällande lag ska mottagarkommuner erbjuda asylsökande barn och ungdomar plats i skolan på samma villkor som för svenska barn. Det innebär att barnet placeras i en förskola, i en grundskole- eller gymnasieklass, allt efter barnets ålder. Lagen säger också att undervisningen ska bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Det finns gott om exempel på att barn i dessa klasser sitter med på lektionerna och försöker hänga med i undervisningen så gott det går. Det är varje kommuns ansvar att tillhandahålla det stöd som ett barn individuellt behöver, till exempel undervisning i det svenska språket. Men i den bistra ekonomiska verklighet som många kommuner befinner sig i, händer det lätt att stödet minskas. Beroende på hur rektorerna prioriterar, får dessa barn kanske en halvtimma upp till två timmar i veckan möjlighet för att träna sin svenska.

Om vi vill att flyktingbarn ska kunna tillgodogöra sig undervisningen, måste de först lära sig svenska. Det bör vara en självklar rättighet för dem. Språket är grunden för möjligheterna att studera vidare, skaffa sig ett arbete och för att kunna delta i samhällslivet som en fullvärdig medborgare. Utan goda kunskaper i svenska är man redan på förhand dömd till att stå på sidan om samhället. Därför behövs det en studie av förutsättningarna för undervisning i svenska för asylsökande barn.

Stockholm den 5 oktober 2004

Marie Nordén (s)

Inger Nordlander (s)

Eva Arvidsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Anne Ludvigsson (s)

Carina Ohlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)