Ungdomars rätt till egen bostad

Motion 2013/14:C459 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna för fler billiga bostäder.

Motivering

Det är en mänsklig rättighet att någon gång få flytta hemifrån och få en egen bostad. Men för många ungdomar är det svårt att få tag på en lägenhet, dels på grund av arbetsmarknaden, dels på grund av den knepiga bostadsmarkanden. Många bostäder är dyra och ungdomar har generellt sett svårt att visa upp en fast inkomst som ger möjlighet till ett eget hyreskontrakt. Regeringen har också slopat de så kallade investeringsstimulanserna och det byggs betydligt färre hyresrätter. Resultatet blir att det inte byggs billiga bostäder som våra ungdomar får chansen till. Därtill kan vi se hur regeringspartierna säljer ut allmännyttan, något som försvårar möjligheten att få en hyresrätt. Det finns många människor som inte vill ha en bostadsrätt eller som inte har råd att köpa en lägenhet, därför är det viktigt att allmännyttan finns kvar. Regeringen måste se till att det blir en förändring så att det kan byggas fler billigare bostäder.

Stockholm den 3 oktober 2013

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hans Olsson (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)