Uppdraget som riksdagsledamot

Motion 2009/10:K347 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ges möjligheter till tjänstledighet för den ledamot som tillfälligt vill återgå till sitt yrke.

Motivering

Att vara riksdagsledamot är ett heltidsuppdrag. Arbetsveckorna blir alltid närmare 55 än 40. Men det är ett roligt och stimulerande uppdrag.

Många undrar dock hur riksdagsledamöter kan kombinera sina yrken och ta åt sig tunga uppdrag i sitt civila yrke allt medan man sitter kvar i riksdagen och uppbär drygt 52 000 i månadsarvode – och kanske extra tillägg dessutom.

Det här är inte bra. Det tillför en bit på politikerföraktets karta. Om nu någon ledamot tillfälligt vill utöva sitt yrke bör det då ske i kombination med en tjänstledighet och självklart ett avdrag på det arvode som utgår.

Stockholm den 16 september 2009

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)