Uppgraderad strategi för miljöteknikexport

Motion 2012/13:N285 av Per Åsling och Karin Nilsson (C)

av Per Åsling och Karin Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av aktiva miljöåtgärder, där Sverige även fortsättningsvis ska vara en ledande förebild och verka för en uppgradering av arbetet med miljöteknikexport till att omfatta fler länder.

Motivering

Centerpartiet lade redan för 50 år sedan riksdagens första miljömotion. Sedan dess har miljöfrågorna haft en given plats i svensk politik. Det har lett till att Sverige under många år varit ett föredöme för andra länder inom miljöarbetet. För oss svenskar är det fullständigt självklart att vi har väl fungerande reningsverk, att vi har en sophantering med hög grad av resursåtervinning, och att vi renar avgaser och minimerar miljöfarliga utsläpp i luft och vatten från vårt jordbruk och våra industrier och att vi är restriktiva med antibiotika och kemikalier i vår livsmedelsproduktion. Förutsättningarna är goda för ett fortsatt svenskt ledarskap. Det finns ett stort folkligt engagemang för miljöfrågor, svenska företagsledare är mycket miljömedvetna och vi ligger långt fram i såväl lagstiftning som forskning. Det får emellertid inte tas till en intäkt för att luta sig tillbaka. Miljöproblemen är globala och miljöteknik är en globalt snabbt expanderande sektor där vi har mycket att bidra med och fler länder strävar efter att vara i framkant.

Regeringen driver en aktiv politik mot flera tillväxtländer, däribland Kina, Ryssland och Indien, inom ramen för det internationella miljötekniksamarbetet. Det är ett viktigt initiativ för att koordinera de många aktörer som idag har intressen i svensk miljöteknikexport, som Exportrådet, Energimyndigheten, ambassaderna och regionala exportnätverk, för att nämna några exempel.

De länder som det internationella miljötekniksamarbetet idag är aktivt i är alla viktiga och snabbt expanderande marknader med stor efterfrågan på modern miljöteknik. Samtidigt är det angeläget att detta samarbete inte leder till att andra viktiga marknader förbises.

Inte minst måste svensk miljöteknikexport se till de globalt ledande länderna USA, Tyskland och Japan. Även om dessa alla är mogna marknader och det finns ett etablerat samarbete inom ramen för etablerade myndigheter finns fortfarande åtskilligt kvar att uträtta. Det finns ett amerikanskt intresse för svenska innovativa miljöföretag och marknaden är långt ifrån exploaterad. Sannolikt krävs koordinerade insatser för att nå största möjliga effekt.

Med erfarenheterna från det internationella miljötekniksamarbetet framstår det som naturligt att växla upp de insatser som görs inom ramen för detta, genom högnivåkontakter, genom samordning och genom att berörda myndigheter får detta som prioriterat uppdrag.

Stockholm den 3 oktober 2012

Per Åsling (C)

Karin Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)