Upphovsmannakonto

Motion 1993/94:L806 av Karl-Erik Svartberg och Hans Göran Franck (s)

av Karl-Erik Svartberg och Hans Göran Franck (s)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)