Uppmuntra fler online- och distanskurser vid högskolor och universitet

Motion 2017/18:2858 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra fler online- och distanskurser vid högskolor och universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med att allt större del av Sverige får tillgång till snabbt bredband ökar också möjligheterna att ta del av information. Runt om i världen sker en trend med att tillgängliggöra även den vetenskapliga informationen och universitetens kunskaper. Så kallade mooc, Massive Open Online Courses, har blivit ett populärt sätt för internationella universitet att dela med sig av kunskaper och många toppuniversitet har hela kurser på detta sätt.

I Sverige har vi dock halkat efter. Alltför få föreläsningar streamas på nätet, inte speciellt många kurser kan ses i sin helhet för den som inte är registrerad och så vidare. Att tillgängliggöra informationen gör hela samhället rikare. Det viktiga är inte alltid att ha en examen, kunskapen i sig är det relevanta och den kan mycket lättare göras tillgänglig idag än tidigare, trots det görs det inte.

Det är också en viktig fråga för landsbygden att kunna ta del av den kunskap och de utbildningar som finns i städernas högskolor och universitet, utan att nödvändigtvis behöva flytta eller transportera sig dit. Att fler kan ta del av universitetets utbud hemifrån vinner både miljön och bildningen på. Antalet deltagare via en internetsändning är i det närmaste obegränsat medan lektionssalens sittplatser bara rymmer ett fåtal deltagare. Det blir dessutom mycket enklare för den som missat en föreläsning att kunna se den i efterhand. Därmed blir också fortbildning för de som redan har ett arbete betydligt enklare.

Genom att kombinera öppna digitala föreläsningar med mer distanskurser kan dessutom fler få möjlighet att skaffa sig högskoleutbildningar, trots att de har geografiska, logistiska eller andra förutsättningar som inte är optimala för dagens studier på högskola eller universitet.

Det vore därför rimligt att se över resursfördelningsmodellen till landets högskolor och universitet för att i högre grad uppmuntra till öppna kurser gärna kombinerat med distanskurser.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)