Upprätta en nationell insatsstyrka för brand

Motion 2018/19:179 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att upprätta en nationell räddningstjänst som kan användas vid större bränder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har det vid flera tillfällen inträffat att vi har drabbats av stora skogsbränder. Detta har visat att Sverige har stora problem med att hantera större bränder. I Sverige är det kommunerna som har huvudansvaret för räddningstjänsten. Räddningstjänsten hanteras av den enskilda kommunen eller i samverkan mellan flera kommuner. Oftast är detta en god ordning där de kommunala räddningstjänsterna har de resurser man behöver för att hantera alla normala krissituationer. När det däremot uppstår riktigt stora bränder, vilket vi har drabbats av vid ett par tillfällen, räcker inte de kommunala resurserna till. Den nationella nivån har inte heller någon bra resurs att sätta in för att stödja den kommunala nivån.

På den polisiära sidan finns en nationell insatsstyrka som har rätt utbildning samt adekvat utrustning för att genomföra nationella insatser. Samma organisation kan med fördel upprättas inom staten och då förslagsvis underställd Försvarsmakten. Vid den senaste storbranden fick vi stöd från den polska statliga räddningstjänsten. På samma sätt som Polen har en nationell insatsstyrka bör vi upprätta en motsvarande svensk insatsstyrka som har utbildad personal, specialfordon samt tillgång till helikoptrar och flygplan.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-25 Granskad: 2018-10-25 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)