Upprustning av Oskarshamns hamn

Motion 2009/10:T208 av Rolf K Nilsson (m)

av Rolf K Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tvåhamnslösning för Gotland.

Motivering

Oskarshamn befinner sig idag i ett svårt dilemma. Kommunen vill upprusta och modernisera den befintliga hamnen för över 130 miljoner kronor, men eftersom Oskarshamn riskerar att förlora Gotlandstrafiken om ett enhamnsalternativ presenteras 2015 kan denna stora investering vara likställd med att slänga pengarna i sjön.

Statliga Rikstrafiken har dock i ett brev varnat Oskarshamns kommun för att det efter år 2014 inte finns några som helst garantier för fortsatt Gotlandstrafik via Oskarshamns hamn. Det är de snabbt ökande kostnaderna för staten som gör att Gotlandstrafiken ska utredas och enhamnsalternativet återigen undersökas.

All utveckling på Gotland hänger ihop med färjetrafiken. Utvecklingen av jobb, företagande och turism är mycket beroende av kommunikationerna och hamntillgängligheten på det svenska fastlandet, turtätheten, överfartstiden, servicen och priset.

Gotlandstrafiken är ingen vanlig upphandlingsfråga eller anbudsfråga som många tycks tro utan en infrastrukturfråga för Sveriges enda landskap utan broförbindelse med fastlandet. Stabilitet måste garanteras oavsett kostnader.

Gång efter annan har det slagits fast att tvåhamnsalternativet är det som är bäst för Gotland. Oskarshamns hamn är således idag mycket viktig för Gotland – och den kommer att bli ännu mer betydelsefull om tankarna på att bygga om E22 till motorväg blir verklighet.

För Gotlands utveckling – för jobb, företagande och turism samt för boende på Gotland – är det viktigt med en långsiktig och stabil trafiklösning som gör att såväl företag som privatpersoner kan planera för överskådlig framtid.

Stockholm den 15 september 2009

Rolf K Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29
Yrkanden (1)