Ursprungsmärkning

Motion 2015/16:3172 av Hanna Wigh (SD)

av Hanna Wigh (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen ska skärpas så att alla matvaror och deras olika ingredienser ska ursprungsmärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det endast ett fåtal varor i mataffärer som är ursprungsmärkta. Helfabrikat innehåller en rad olika ingredienser men inte ens kött är ursprungsmärkt. Det slapphänta regelverk som finns kring ursprungsmärkning har underlättat för att situationer som hästköttsskandalen kunde bli verklighet.  Det är viktigt att alla varor som säljs för mänsklig konsumtion ursprungsmärks detaljerat. 

Hanna Wigh (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare