Utbildning i hela landet

Motion 2021/22:1773 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en mer omfattande utbyggnad av distansutbildningar och lärcentrum i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ta utbildningen till folket istället för folket till utbildning är smart politik för att motverka urbanisering och klara kompetensförsörjning i hela landet. Utbildningsnivån är som högst närmast våra lärosäten. Så snart som 5 mil ifrån campus sjunker den genomsnittliga utbildningsnivån i befolkningen drastiskt. Detta gör att det finns en stor utbildningsklyfta mellan stad och landsbygd och försvårar kompetensförsörjningen i landets mindre orter långt ifrån campusorterna.

Genom att göra det möjligt för folk att plugga där de bor kan människor växa och landets sammanhållning stärkas. Därför är det viktigt att fler utbildningar ges på distans och att kvaliteten på lärosätenas distansundervisning är hög. Beredskapen för detta borde, såhär efter pandemin och den distansöverbryggande teknikens stora folkliga genombrott, vara bättre än någonsin förr.

Men även om människors beredskap att ta del av föreläsningar, studier och grupparbeten från hemmakontoret borde vara bättre än någonsin förr kan livet som student kräva ett socialt sammanhang. En plats att träffa andra studenter på, att ta del av föreläsningar vid eller få svar på sina frågor kan vara ett kommunalt lärcentrum. Vad som ska finnas vid ett sådant är dock svagt reglerat och de finns inte att tillgå överallt. Därför behövs satsningar på lärcentrum för att de ska kunna vara adekvat utrustade och utformade studie- och mötesplatser för studenter som finns tillgängliga i hela landet.

Emilia Töyrä (S)

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)