Utbildning och forskning

Motion 1996/97:Ub514 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1996/97:Ub514

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildning och forskning

Motionen delad mellan flera utskott

1 Barnomsorg, förskola och grundskola 4

1.1.1 Bakgrund 4

1.2 Barnomsorg och förskola 4

1.2.1 Barnomsorg, förskola och årskurs 1 till 3 i grundskolan, en inte-
grerad del i utbildningssystemet 5

1.2.2 Förskollärarutbildning och grundskollärarutbildning 6

1.3 Grundskolan 7

1.3.1 Stöd till elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 8

1.3.2 Hemspråksundervisning 10

1.3.3 Lagstifta mot mobbning 10

1.3.4 Fritidsverksamheten 11

1.3.5 Tillsyn av skolan 11

1.3.6 Fristående och kommunala skolor, en dynamisk organisation av
kommunens skolväsende 12

2 Gymnasieskolan 13

2.1.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (100)