Utbildning och universitetsforskning

Motion 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1997/98:Ub807

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen

1997/98:Ub807

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildning och universitetsforskning

Inneh�llsf�rteckning

1 Barnomsorg, f�rskola och grundskola 3

1.1 Allm�nna m�l 3

1.2 Barnomsorg och f�rskola 4

1.2.1 Integrering av barnomsorg, f�rskola och grundskola 5

1.2.2 F�rskoll�rarutbildning och grundskoll�rarutbildning 6

1.3 Grundskolan 7

1.3.1 St�d till elever med specifika l�s- och skrivsv�righeter 8

1.3.2 Modersm�lsundervisning 9

1.3.3 Lagstiftning mot mobbning 11

1.3.4 Fritidsverksamheten 11

1.3.5 Tillsyn av skolan 12

1.3.6 Frist�ende och kommunala skolor, en dynamisk
organisation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (130)